Verdachte heeft zich gedurende bijna twee jaar schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, en deelname aan een criminele organisatie

Rechtbank Midden-Nederland 22 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5197

Verdachte heeft zich gedurende bijna twee jaar schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, en deelname aan een criminele organisatie. In de onderhavige zaak zijn veel merkhouders gedupeerd geraakt zoals is gebleken uit de aangiften.

Deze handel in valse merkkleding heeft op grote schaal en in georganiseerd verband plaatsgevonden. In een periode van bijna twee jaar is immers voor ruim € 4.000.000,00 aan merkvervalste kleding verhandeld. Ruim 45.000 stuks kleding lag verspreid over acht loodsen in Nederland en er is bij verdachten een totaalbedrag van € 120.000,00 aan contant geld in beslag genomen afkomstig van deze handel. Teneinde de handel op deze schaal te kunnen voeren hebben verdachten een goed georganiseerd samenwerkingsverband opgezet, waarin ieder zijn aandeel heeft gehad. Het risico van niet toegestaan zijn van handel in merkvervalste artikelen werd ingeschat op het kwijt kunnen raken van deze goederen en als bedrijfsrisico ingecalculeerd. Spreiding van de goederen over meerdere opslagruimtes en het verplaatsen van goederen van de ene plek naar de andere is daarbij als middel gezien om dit risico te beperken. Soms werd een opslagplaats op naam van iemand anders gehuurd om op die manier buiten beeld te blijven.

Drie van de (mede)verdachten waren al eerder aangesproken door merkhouders en medeverdachte 4 en medeverdachte 6 hebben hiervoor ook boetes aan een merkhouder betaald. Desondanks zijn verdachten doorgegaan met hun handel.

Verdachte heeft hierin een groot aandeel gehad. Hij was degene die een zeer groot aantal ladingen merkvervalste goederen heeft geïmporteerd en heeft doorverkocht. Verdachte heeft daarmee de handel van deze goederen in Nederland gefaciliteerd. Verdachte verkocht die goederen niet alleen aan medeverdachten, maar ook aan anderen.

Dat verdachte daarbij onder druk zou staan, anders dan de druk om de goederen die hij had geïmporteerd te betalen, en zou zijn bedreigd, is de rechtbank niet gebleken. Wetend dat het niet is toegestaan merkvervalste kleding te importeren en te verhandelen is verdachte hier mee doorgegaan.

Bewezenverklaring

Het bewezen verklaarde levert de navolgende strafbare feiten op:

1. medeplegen van het opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben, meermalen gepleegd, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend;

en

medeplegen van het opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben, meermalen gepleegd, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend;

2. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^