Task force voor problemen met strafdossiers

Een task force inventariseert op welke gebieden problemen met strafdossiers worden ervaren en hoe die op korte termijn kunnen worden opgelost. De task force is een initiatief van Openbaar Ministerie en Rechtspraak samen. Zij handelen vanuit een ‘gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige en tegelijk doelmatige strafrechtspleging’.

Druk

Aanleiding voor de task force zijn problemen in de strafrechtspraak. Die staat onder druk door diverse oorzaken en factoren. Zo wordt de gemiddelde strafzaak steeds complexer en dossiers steeds uitgebreider. Verder zijn er projecten en ontwikkelingen die op operationeel gebied een soepel verloop van strafzaken soms belemmeren. Zo moeten de diverse partijen in de strafrechtketen wennen aan nieuwe samenwerkingsverbanden als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart en de vorming van de nationale politie. Ook zijn er ontwikkelingen als digitalisering, steeds nieuwe speerpunten bij opsporing en vervolging en uitbreiding van de rol van slachtoffers in het strafproces die het nodige vragen van de mensen op de werkvloer.

Strafdossiers

In het bijzonder zijn er ook problemen bij de door het openbaar ministerie aan strafrechters aangeleverde strafdossiers. Als die niet volledig zijn, moeten zaken worden aangehouden. Voor een deel zijn de problemen een gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart, die gevolgen heeft voor de organisatie van rechtspraak en openbaar ministerie, en voor een deel spelen de problemen al langer. De druk op de strafrechtspraak is zodanig dat de Rechtspraak op dit moment nog maar net in staat is om zaken met behoud van de minimaal noodzakelijke kwaliteit af te wikkelen.

Bestuurders

In de task force zitten zowel van OM als Rechtspraak bestuurders. Namens de Rechtspraak zijn dat drie rechtbankpresidenten (Carla Eradus, president rechtbank Amsterdam, Takvor Avedissian, president rechtbank Overijssel en Peter Pulles, president rechtbank Limburg), Peter Lemaire, voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht en Ton Rooijers, niet-rechterlijk bestuurslid rechtbank Rotterdam. Vanuit de Raad voor de rechtspraak is Kees Sterk als Chief Information Officer betrokken.

Concrete voorstellen

De opdracht aan de task force is nog dit najaar concrete voorstellen te doen tot verbetering, modernisering en optimalisatie van de gang van zaken in de strafrechtketen. Gestreefd wordt naar een professionele standaard. Die moet voorschrijven waaraan de kwaliteit van het (logistieke) strafketenproces en de producten (waaronder het strafdossier) moeten voldoen.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^