Verdachte, eigenaar zorgbureau, heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van PGB-budgetten

Rechtbank Noord-Nederland 3 december 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:6395 Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering uit hoofde van zijn beroep. Verdachte heeft als eigenaar van een zorgbureau de PGB-budgetten beheerd van onder meer drie budgethouders. De PGB-budgetten werden direct na ontvangst op verdachtes privérekening gestort, waarna verdachte de gelden deels heeft besteed aan de doelen waarvoor de gelden bestemd waren, maar deels ook aan zijn persoonlijke uitgaven. De verdachte had geen inzichtelijk systeem om bij te houden hoeveel geld van welke budgethouder hij waaraan besteedde. Naar het oordeel van de rechtbank was niet zozeer sprake van slordig boekhouden, maar heeft verdachte de administratie met opzet zo ondoorzichtig gemaakt dat het moeilijk was de geldstromen te traceren.

De rechtbank ziet zich in dat oordeel gesteund door de verklaring van verdachte ter zitting dat hij bewust valse handtekeningen en verkeerde bedragen op de verantwoordingsformulieren richting bedrijf heeft gezet. Verdachte heeft door deze handelingen in krap twee jaren ongeveer € 25.000,00 van drie budgethouders aan zichzelf doen toekomen.

Door zijn handelen heeft verdachte niet alleen misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn budgethouders in hem stelden, maar heeft hij ook het vertrouwen misbruikt dat bedrijven en instanties ervan moeten kunnen uitgaan dat beheersbureaus als dat van verdachte correct handelen. Ook het Nederlandse PGB-systeem wordt door dergelijk misbruik ernstig ondermijnd. De verdachte heeft hiervoor geen oog gehad en de rechtbank rekent hem dit aan.

Aan verdachte is een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden opgelegd. Verder moet verdachte aan de drie benadeelde partijen in totaal € 9.622,93 schade betalen. Verder is (in een afzonderlijke procedure) bepaald dat verdachte € 17.091,58 aan de Staat terug dient te betalen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^