Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan aanschaf en bezit van vals geld. Rb wijkt af van de eis van de OvJ en legt onder meer een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf op

Rechtbank Noord-Holland 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5206 Verdachte heeft zich gedurende een periode van een half jaar schuldig gemaakt aan aanschaf en bezit van vals geld. Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen deze feiten een vrijheidsbenemende straf van aanzienlijke duur en kan, mede gelet op de straffen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd, niet worden volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf en/of taakstraf. Om die reden zal de rechtbank afwijken van de eis van de officier van justitie en onder meer een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een geldboete van € 5.000 en de verbeurdverklaring van een geldbedrag van in totaal € 1.610.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^