'Phishing en de waarschuwingsplicht van een bank: een drieluik'

Het Hof Den Bosch heeft met zijn arrest van 18 februari 2014 uitspraak gedaan in een geschil over phishing tussen Nuijten Montage en Rabobank het Markiezaat. In deze bijdrage bespreekt de auteur dit arrest en de twee tussenarresten die het hof in deze zaak wees in 2012, waarbij met name wordt ingegaan op de waarschuwingsplicht van de bank/betaaldienstverlener wat betreft het risico van internetfraude. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^