Eigenaar bedrijf door milieupolitie aangepakt

Milieuagenten hebben proces-verbaal opgemaakt tegen een eigenaar van een bedrijf vanwege het mengen van diverse afvalstoffen. De politie kwam de overtreding op 20 mei jl. op het spoor tijdens een grote controle op het industrieterrein 'Havenschap Port of Moerdijk'. Hierbij werden acht bedrijven door de milieupolitie bezocht en gecontroleerd op de naleving van diverse milieuwetten. De controle was in samenwerking met opsporingsambtenaren van de omgevingsdienst Midden en West-Brabant, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de douane en de havenpolitie.

Afvalsoorten

Tijdens de controle bleek dat een van de bedrijven zich op meerdere aspecten niet aan het activiteitenbesluit hield. Het bedrijf mengde onder andere diverse afvalsoorten, waaronder gevaarlijk afval, met elkaar. Het ging onder andere om slib/modder, plastic afval, oliefilters, jerrycans, blikjes, kleding en batterijen.

Proces-verbaal

Voor het mengen van de afvalstoffen is proces-verbaal opgemaakt op grond van de wet milieubeheer. De eigenaar van het bedrijf heeft op dinsdag 2 juni op het politiebureau een verklaring afgelegd. Het bedrijf kreeg voor verschillende andere overtredingen een waarschuwing. Er werd een termijn afgesproken om passende maatregelen te treffen.

Bron: Politie

 

Print Friendly and PDF ^