Overtreding Gezondheids- en welzijnswet voor dieren: verdachte is deelnemer aan een pilot, waarbinnen het hem thans is toegestaan slachtchapen onder te brengen op een vetweiderijbedrijf

Gerechtshof Amsterdam 29 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3968

De verdachte heeft in 2012 slachtschapen, afkomstig van verzamelcentra in Leeuwarden en Purmerend, aangevoerd op zijn vetweiderijbedrijf in Noordbeemster, hetgeen op grond van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s niet is toegestaan. In 2015 is echter een pilot van een kwaliteitssysteem gestart waarbinnen deelnemende vetweiderijbedrijven als zij voldoen aan bepaalde eisen een ontheffing kunnen krijgen om slachtschapen tijdelijk op een primair vetweiderijbedrijf onder te brengen, alvorens ze naar de slacht worden vervoerd. De verdachte is deelnemer aan deze pilot en heeft voor zijn bedrijf een dergelijke ontheffing gekregen.

Ter terechtzitting heeft de getuige-deskundige, inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, verklaard dat het de verdachte als deelnemer aan het kwaliteitssysteem zoals dat in de pilot is ingevoerd thans is toegestaan te handelen op de wijze zoals hem wordt ten laste gelegd.

In verband met het voorgaande acht het hof het – met de advocaat-generaal – raadzaam te bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Het hof verklaart bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, maar dat ter zake van het bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.


Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly and PDF ^