Kamervragen voortvluchtige criminelen ongrijpbaar voor justitie in Arabische Emiraten

Door Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) zijn aan de minister van Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van het bericht dat voortvluchtige criminelen ongrijpbaar zijn voor justitie in Arabische Emiraten, op 31 augustus jl. kamervragen gesteld. 

De minister herkent het beeld dat in het nieuwsbericht wordt geschetst niet, dat zich in Dubai tientallen voor de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie bekende voortvluchtigen zouden bevinden. Dat uitlevering tussen Nederland en de VAE niet mogelijk zou zijn, wordt in het bewuste artikel gesuggereerd, maar tegelijkertijd wordt in het artikel “Beruchte kopstukken duiken onder” in de Telegraaf van dezelfde datum vermeld dat uitlevering van een verdachte aan Nederland dit jaar plaats heeft gevonden. 

Het is een feit dat Nederland en de VAE beide partij zijn bij diverse VN-verdragen over georganiseerde criminaliteit, drugs, terrorisme en corruptie die allen een verdragsbasis bieden voor uitlevering, aldus de minister. Nederland leverde enige jaren geleden ook een persoon uit aan de VAE. 

Er hebben afgelopen jaren bovendien herhaaldelijk gesprekken plaatsgevonden met de VAE over de operationele samenwerking, in het bijzonder in het kader van de verdragen die tussen beide landen gelden. In 2010 is een Memorandum of Understanding getekend tussen Nederland en de VAE op het gebied van samenwerking in strafzaken en in 2014 hebben besprekingen plaatsgehad tussen de ministeries die met de justitiële samenwerking zijn belast. Vanzelfsprekend zal ik met de VAE in gesprek gaan wanneer dat noodzakelijk is.

Print Friendly and PDF ^