Onrechtmatig gelegd conservatoir beslag ex art. 94a Sv kan niet worden omgezet in een beslag op grond van art. 94 Sv

Rechtbank Den Haag 8 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8922

De raadsman heeft in toelichting op het klaagschrift aangevoerd dat er een KVI in het dossier zit waaruit blijkt dat het beslag is gelegd op grond van artikel 94a Sv, maar dat inmiddels is gebleken dat er geen machtiging van de rechter-commissaris voor het leggen van conservatoir beslag is. De raadsman is daarom van mening dat geconcludeerd moet worden dat het beslag onrechtmatig is gelegd, omdat er niet wordt voldaan aan de eisen voor het leggen van conservatoir beslag en de auto moet worden teruggegeven aan klaagster. Het is in dit stadium niet meer mogelijk om het beslag om te zetten in een klassiek beslag op basis van artikel 94 Sv.

De officier van justitie heeft in raadkamer geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beklag. Nu er geen machtiging conservatoir beslag voor de inbeslagname van de auto is, is er geen sprake van conservatoir beslag. Er bestaat wel een strafvorderlijk belang dat zich tegen teruggave van de auto aan klaagster verzet, aangezien de verdenking bestaat dat klaagster de auto door middel van criminele gelden heeft verkregen en deze dus vatbaar is voor verbeurdverklaring. De officier van justitie is van mening dat niet geconcludeerd kan worden dat het beslag onrechtmatig is, omdat de gronden voor beslag aanwezig zijn.

Beoordeling van het beklag

De rechtbank dient vervolgens vast te stellen op welke grond de auto in beslag is genomen. In het dossier bevindt zich een kennisgeving van inbeslagname (KVI) , waarop is vermeld dat de auto op grond van artikel 94a lid 1 Sv in beslag is genomen. Voorts is op deze KVI vermeld: “Grondslag 94a Sv: 94a lid 1 Sv – Ter ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel”. Hieruit blijkt duidelijk dat de auto op grond van artikel 94a conservatoir in beslag is genomen, met het oog op ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Inmiddels is gebleken dat er geen machtiging van de rechter-commissaris is voor het leggen van conservatoir beslag.

Aangezien een machtiging van de rechter-commissaris ontbreekt, moet worden geoordeeld dat het beslag onrechtmatig is gelegd en dat de auto aan klaagster moet worden teruggegeven. Bij deze stand van zaken komt de rechtbank niet meer toe aan de vraag of sprake is van een strafvorderlijk belang als bedoeld in artikel 94 Sv is dat voortzetting van het beslag kan rechtvaardigen. Een onrechtmatig gelegd conservatoir beslag op grond van artikel 94a Sv kan immers niet worden omgezet in een beslag op grond van artikel 94 Sv.

De rechtbank verklaart het beklag gegrond en gelast de teruggave van de auto (Citroën C2 met kenteken) aan klaagster.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^