Ministerie krijgt onderzoeksrapport over ongeval sluis Zuid-Limburg niet terug

Rechtbank Oost-Brabant 20 maart 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1270

Het Openbaar Ministerie hoeft een inbeslaggenomen rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet terug te geven. Het gaat om een rapportage over een arbeidsongeval met dodelijke afloop bij een sluis in Zuid-Limburg. De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat het belang van waarheidsvinding groter is dan teruggave van het rapport.
 

Waar gaat deze zaak over?

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een arbeidsongeval op 10 juli 2017. Bij werkzaamheden bij een sluis in Limmel (in Zuid-Limburg) kwam een medewerker van een onderaannemer om het leven. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek liet het OM begin 2018 stukken in beslag nemen, waaronder een concept-onderzoeksrapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat, onder verantwoordelijkheid van het ministerie, was opdrachtgever voor de werkzaamheden aan de sluis.

Het ministerie vroeg eind februari aan de rechtbank dit beslag op te heffen en de rapportage te laten teruggeven. Volgens het ministerie gaat het om een concept rapportage waar verschillende onderdelen uiteindelijk genuanceerder of anders kunnen komen te liggen. Het ministerie stelde onder meer ook dat dergelijke rapportages worden gemaakt om er als organisatie van te leren. En dat het van groot belang is dat medewerkers zich vrij voelen te verklaren, zonder de angst voor mogelijke gevolgen voor hen als persoon door kennisname bij het OM. Volgens het OM is dat laatste niet aan de orde, omdat het ministerie of medewerkers daarvan niet als verdachte zijn aangemerkt. Dat het een conceptrapport is, is volgens het OM bekend. Verder stelt het OM dat het belang van strafvordering - namelijk waarheidsvinding - hoger is dan de belangen van het ministerie. Dat is volgens het OM zeker het geval bij een bijzonder ernstige zaak als deze.
 

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat de belangen van het ministerie niet groter zijn dan de belangen voor het strafrechtelijk onderzoek. Zo is het onderzoek van het Openbaar Ministerie immers nog niet afgerond. Het belang van waarheidsvinding weegt op dit moment zwaarder. Dat betekent dat het OM de rapportage niet hoeft terug te geven aan het ministerie.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^