Maximumduur vervangende hechtenis bij oplegging meerdere schadevergoedingsmaatregelen

Hoge Raaf 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1284

De verdachte is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden wegens de eendaadse samenloop van mensenhandel, meermalen gepleegd, en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 1 en 3) en mishandeling, meermalen gepleegd (feit 2). 

Het hof heeft daarnaast een beslissing genomen over in beslag genomen voorwerpen, de vorderingen van twee benadeelde partijen deels toegewezen en twee schadevergoedingsmaatregelen opgelegd.

De bestreden uitspraak houdt in dat het hof de verdachte de verplichting heeft opgelegd tot betaling aan de Staat ten behoeve van betrokkene 1 en 2 van respectievelijk € 223.350,- en € 98.950,-, telkens bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 dagen hechtenis.

Middel 

Het derde middel bevat de klacht dat het hof bij het opleggen van de twee schadevergoedingsmaatregelen de vervangende hechtenis heeft bepaald op een totaal van 730 dagen.

Beoordeling Hoge Raad

Het Hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat ten behoeve van betrokkene 1 en 2 van respectievelijk € 223.350,- en € 98.950,-, telkens bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 dagen hechtenis.

Ingevolge art. 36f, achtste lid, in verbinding met art. 24c, eerste lid, Sr dient de rechter bij het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, te bevelen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast.

Die vervangende hechtenis mag in een geval als het onderhavige waarin sprake is van samenloop als bedoeld in art. 57 Sr, op grond van art. 60a in verbinding met art. 24c, derde lid, Sr voor de beide betalingsverplichtingen gezamenlijk ten hoogste een jaar bedragen.

Uit het vorenoverwogene volgt dat het middel terecht is voorgesteld. De Hoge Raad zal zelf de duur van de vervangende hechtenis aldus verminderen dat is voldaan aan het wettelijk bepaalde maximum van een jaar.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^