Lekken biogas en nalaten tijdig melden brand: 100.000 euro boete voor bedrijf

Een bedrijf uit Son en Breugel moet een geldboete betalen van 75.000 euro. In november 2015 kwam het dak los van een navergister, waardoor een grote hoeveelheid biogas vrijkwam. Het bedrijf heeft er volgens de rechtbank Oost-Brabant niet alles aan gedaan om dit ongeval te voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf een geldboete betalen van 25.000 euro, omdat zij een ander voorval niet tijdig meldde. Een tweede bedrijf op hetzelfde terrein is vrijgesproken van het ongeval met het biogas.

Het bedrijf zet verwerkte kadavers en overige materialen van dierlijke herkomst om in groen gas. Vanwege die werkzaamheden behoort het bedrijf tot de zwaarste categorie risicobedrijven waarbij altijd een dreigend gevaar bestaat voor zware ongevallen. Relatief kleine fouten kunnen enorme gevolgen hebben voor mens en milieu. Het bedrijf had echter niet de nodige maatregelen getroffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. 

Toen in november 2015 de druk in de navergister door te veel schuim te groot werd, bleek het bedrijf niet voldoende antischuim voorhanden te hebben om dit tegen te gaan. Hierdoor liet het dak van de installatie uiteindelijk los en kwam zo’n 22.500 m³ biogas vrij. Daarnaast voldeed het bedrijf niet aan een correcte uitvoering van het preventiebeleid. Door gebrekkige communicatie binnen het bedrijf kon er niet adequaat gehandeld worden.

In mei 2015 was er een brand in het bedrijf, waardoor potentieel gevaar ontstond. Het bedrijf deed echter niet tijdig melding bij het bevoegd gezag. De rechtbank oordeelt dat dit een ernstige nalatigheid is, omdat de overheid daardoor de mogelijkheid is ontnomen tijdig zelf waarnemingen te doen over de aard en omvang van het incident en de potentiële milieuschade en eventueel maatregelen te nemen.
 

Zorgplicht verzaakt

Aan de vergunning die het bedrijf heeft, zijn voorschriften verbonden om gevaar voor mens en milieu te voorkomen en de veiligheid van werknemers te waarborgen. Door deze voorschriften onvoldoende na te leven, heeft het bedrijf de op haar rustende zorgplicht verzaakt. Dit vindt de rechtbank kwalijk. In het voordeel van het bedrijf weegt onder meer mee dat de materiële schade beperkt is gebleven. Volgens rapportages is bij het voorval ook geen persoonlijke schade of schade aan het milieu opgetreden. Het bedrijf heeft daarnaast de nodige maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk voorval te voorkomen, waaronder het opstellen van een escalatieprotocol met een werkinstructie hoe te handelen bij schuimvorming, het verdrievoudigen van de minimumvoorraad antischuim en het automatiseren van het voorraadsysteem.


Vrijspraak

Op hetzelfde terrein zit een bedrijf dat de kadavers verwerkt. Dit bedrijf had volgens het Openbaar Ministerie ook schuld aan het incident waar het biogas vrijkwam. De rechtbank spreekt dit bedrijf vrij van betrokkenheid. De tenlastegelegde gedragingen zijn namelijk verricht in het bedrijf waar het biogas werd gemaakt en zijn niet in redelijkheid aan het andere bedrijf toe te rekenen.
 

Lees hier de volledige uitspraken: 

Print Friendly and PDF ^