Leidinggevende boekhoudkantoor veroordeeld voor het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting op naam van verschillende vennootschappen en het witwassen van verkregen gelden

Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:754

De verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele jaren in georganiseerd verband en op grote schaal bezig gehouden met het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor verschillende klanten van boekhoudkantoor bedrijf 1.

De verdachte heeft anderen betrokken bij het op naam zetten van (nagenoeg) lege vennootschappen en een eenmanszaak om te schijn te wekken dat het ging om eerlijke belastingplichtigen die activiteiten verrichten. Door gebruikmaking van valse facturen en stromannen heeft hij een netwerk opgezet om de belastingdienst geld afhandig te maken. In samenwerking met genoemde medeverdachten/getuigen, waaronder verschillende bekenden van de verdachte, heeft hij de betrokken ondernemingen schaamteloos gebruikt om ten onrechte omzetbelasting terug te vragen van de Belastingdienst en zodoende over grote geldbedragen te kunnen beschikken. Als gevolg hiervan heeft hij de Belastingdienst en daarmee de Nederlandse samenleving een totaal aan nadeel berokkend van bijna één miljoen euro. De verdachte heeft zich voorts, samen met een medeverdachte, schuldig gemaakt aan het witwassen van een deel van de door belastingfraude verkregen gelden, door deze in verschillende casino’s contant op te nemen en te vergokken.

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^