Hof veroordeelt oud-Rochdale-bestuurder tot hogere celstraf

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1018

Voormalig directeur Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. De rechtbank legde verdachte eerder een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden op.

Het hof is van oordeel dat de verdachte zich op grote schaal, voor ongeveer een miljoen euro, heeft laten omkopen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen, oplichting, het doen van een valse belastingaangifte, valsheid in geschrift en meineed. Het hof veroordeelt de verdachte ook voor het valselijk opmaken van een factuur ten behoeve van de onderneming van zijn echtgenote. De rechtbank sprak hem daarvan vrij.
 

Steekpenningen en belastingfraude

Volgens het hof heeft de verdachte zich over een langere periode op onrechtmatige wijze verrijkt door het aannemen van steekpenningen. Deze steekpenningen waren afkomstig van 3 ondernemingen. Rochdale was een belangrijke opdrachtgever voor 2 van die 3 ondernemingen. Hierdoor zijn afhankelijkheidsrelaties ontstaan waar de verdachte misbruik van heeft gemaakt. Bij de omkoping in verband met grote onroerendgoed-transacties en sloopopdrachten ging het om grote geldbedragen, luxe auto's en het langdurig gebruik van een Spaanse villa. De verdachte heeft deels gepoogd de steekpenningen te verhullen door ze te presenteren als ‘leningen’. Hij liet de raad van commissarissen bewust onwetend van de betalingen en heeft daarmee controle door de raad van commissarissen van Rochdale verhinderd. De verdachte heeft tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties gezegd dat hij nooit steekpenningen heeft aangenomen. Het hof vindt dat hij bewust een valse verklaring afgelegd en daarmee de Tweede Kamer gehinderd in zijn staatsrechtelijke controletaak. De verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan belastingfraude, omdat de steekpenningen niet werden opgegeven als fiscaal inkomen.
 

Declareren privékosten

Het hof acht de verdachte ook schuldig aan het ten onrechte declareren van privékosten bij Rochdale door misbruik te maken van zakelijke creditcards en het langdurig gebruik van zakelijke mobiele telefoons door zijn kinderen.
 

Straf

Op het aannemen van steekpenningen stond destijds een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Het hof moet daarom voor dit feit uitgaan van het maximum van 1 jaar, hoewel het strafmaximum voor dit strafbare feit inmiddels is verhoogd naar 4 jaar. Het hof acht in beginsel voor alle feiten tezamen een gevangenisstraf van 4 jaar passend. Door de lange duur van de rechtsgang bij de rechtbank heeft het hof de gevangenisstraf verminderd met 9 maanden. De eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep was 3 jaar gevangenisstraf. 


Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^