Wilma Duijst aanvaardt hoogleraarschap

Wilma Duijst – forensisch arts bij het Nederlands Forensisch Instituut - heeft vrijdag 17 maart het ambt van bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht bij de Universiteit Maastricht aanvaard. Zij deed dit door het uitspreken van haar inaugurele rede, met als titel: ‘Binding, verbinding en ontbinding’.

Duijst benadrukte in haar rede de bijzondere positie van de forensische geneeskunde, de ontwikkelingen die in gang zijn gezet om het vak professioneler te maken en de noodzaak om verbinding te zoeken met andere disciplines.

Symposium

Voorafgaand aan de oratie vond een symposium plaats over wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde. Hierin werden de resultaten van de verkenning van ZonMW gepresenteerd.

Hieruit bleek onder meer dat de positionering van wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde deels in het medische en deels in het juridische domein valt. De dringende behoefte aan meer fundamenteel onderzoek wordt maar moeizaam omgezet in financiering van onderzoek, met name door deze positionering in twee domeinen. Tijdens het symposium zijn initiatieven voor samenwerking besproken.

Forensisch arts bij het NFI

Duijst werkt sinds september 2015 als forensisch arts bij het NFI. “In mijn rol als bijzonder hoogleraar wil ik de medische wereld en de juridische wereld dichter bij elkaar brengen, zodat zij elkaars vakgebieden beter gaan begrijpen. Forensisch geneeskundigen moeten rapportages nog beter en helderder kunnen uitleggen. De juridische wereld moet leren betere vragen te stellen om deze rapportages te kunnen doorgronden”, zegt Duijst daarover.

Bron: Rijksoverheid 

 

 

Print Friendly and PDF ^