Geldboetes chrysantenkwekerij voor overtreden Arbeidsomstandighedenwet en Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Rechtbank Gelderland 16 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5902

De rechtbank heeft een chrysantenkwekerij in de gemeente Zaltbommel veroordeeld tot een tweetal geldboetes. De bestuurder van het bedrijf, die in persoon verdacht is van het toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel aan zijn werknemer, werd vrijgesproken.

De feiten

In het bedrijf vond op 25 januari 2016 een bedrijfsongeval plaats. Een medewerker van het bedrijf vond bij het opruimen van de zolder een doos met - wat later bleek - een zeer giftig gewasbeschermingsmiddel. De bestuurder die werd gebeld meende dat het om een biologisch middel ging en gaf opdracht het middel in een kas uit te strooien. Een Poolse werknemer heeft de betreffende korrels in de kas uitgestrooid. Later die middag werd hij onwel. Na ontsmetting door de brandweer werd de werknemer een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen, voor een deel op de intensive care.

Geen opzet

De rechtbank stelde op grond van een deskundigenrapport vast dat het hier om een gewasbeschermingsmiddel ging dat aldicarb bevatte. Het bedrijf heeft dat waarschijnlijk in 1996 aangeschaft, maar het middel is al vanaf juli 2007 niet meer in Nederland toegelaten. Sinds 31 december 2007 mocht het middel niet meer worden gebruikt of in voorraad gehouden. De bestuurder verklaarde dat het bedrijf grotendeels biologisch werkt, dat het middel daar afbreuk aan doet en dat hij niet wist dat het middel nog op de zolder van het bedrijf lag. Verder geeft hij aan dat hij door familieomstandigheden niet heeft doorgevraagd welk middel de medewerker nu precies had gevonden. Onder deze omstandigheden was er volgens de rechtbank geen sprake van opzet. Wel was sprake van overtredingvan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarom legde de rechtbank het bedrijf een geldboete op van 1.500 euro.

Overtreden Arbeidsomstandighedenwet

De rechtbank concludeerde daarnaast dat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden door zijn Poolse werknemer de zeer giftige korrels te laten strooien. De man was van tevoren niet ingelicht met welk middel hij moest werken en wat daarvan de risico’s waren. Ook was hij onvoldoende beschermd. Bovendien was er geen toezicht of begeleiding. Deze werknemer is blootgesteld aan deze zeer giftige stof, waardoor een ziekenhuisopname noodzakelijk was. Dit had het bedrijf moeten voorkomen. Maar ook hier vond de rechtbank dat er geen sprake was van opzet. De rechtbanklegde voor deze overtreding een boete op van 7 duizend euro, waarvan 3.500 euro voorwaardelijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^