Eis: Gevangenisstraffen voor ‘Leven als popster van gelden bestemd voor zorg’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag een gevangenisstraf van 48 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk -  geëist tegen de bestuurder van de Zorginstelling ZSV. Op papier deed de bestuurder of hij keurig volgens de Balkenende norm verdiende, maar uit onderzoek blijkt dat hij exorbitante bedragen per jaar naar zichzelf en zijn vriendin overmaakte: “Zij leefden het leven van een popster. Niets was te gek. Vele luxe reizen, altijd businessclass, 4 auto’s voor de deur, een luxe Audi, een BMW en ieder een eigen Porsche, shoppen bij de duurste winkels denk aan Hermes, sieraden ter waarde van tienduizenden euro’s per stuk, het kon niet op” zei de officier van justitie op zitting. Het OM eist tegen de bestuurder ook een verbod om de komende 5 jaar nog enig beroep in de zorgverlening uit te oefenen.

De zorginstelling waar de hoofdverdachte bestuurder was leverde zorg en huisvesting aan licht verstandelijk gehandicapten. De stichting ontving jaarlijks vele miljoenen aan zorggelden voor het leveren van Zorg In Natura (ZIN). Uit onderzoek door de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW blijkt dat de bestuurder tot ruim 600.000 euro per jaar naar zichzelf en zijn vriendin overmaakte. Dit werd volgens het OM toegedekt door administratieve schijnconstructies. In totaal waren zes verdachten gedagvaard om op zitting te komen. Zij hebben door samen te werken het toezichtstelsel weten te omzeilen, aldus het OM: “In deze zaak zien wij dat dit toezicht volstrekt heeft gefaald, sterker nog: De accountant en de Raad van toezicht hebben meegewerkt aan schijnconstructies bedoeld om de Balkenendenorm te omzeilen.” De accountant zou in accountantsverklaringen hebben opgeschreven dat de jaarrekeningen naar waarheid zouden zijn ingevuld, terwijl de accountant wist hoe het echt zat, aldus het OM. De vriendin en zwager van de hoofdverdachte, faciliteerden hem door het verstrekken en het gebruik van hun bankrekeningen en creditcards.

Ondermijnende criminaliteit

De officier van justitie benadrukte de ernst van de feiten: “Niet alleen is hier op grootschalige wijze zorggeld bedoeld voor zorg aan zeer kwetsbare personen verspild. Alle verdachten werkten aan de verhulling hiervan mee.” De hoofdverdachte smeet het geld over de balk, zei de officier van justitie op zitting: “Hij betaalde de huur voor een huis waarin zij nooit gewoond hebben. Schrik niet het gaat hierbij om een bedrag van bijna 400.000 euro.” Volgens het OM hebben de verdachten samen een schijnwerkelijkheid gecreëerd: “Hierin hebben alle terechtstaande verdachten een rol gehad. De ene rol is groter dan de ander. Maar allemaal hebben zij mogelijk gemaakt dat de bestuurder van een door zorggeld gefinancierde onderneming hoge geldbedragen naar zichzelf heeft doen toevloeien.”

Straffen

Tegen de hoofdverdachte eiste de officier 48 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast eiste ze een verbod op het uitoefenen van enig beroep in de zorg voor de duur van 5 jaar. Tegen zijn vriendin eiste het OM een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Tegen de accountant eiste het OM een gevangenisstraf van een jaar, net zoals tegen de voorzitter van de Raad van toezicht. Tegen een zwager van de hoofdverdachte eist het OM een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Tegen een zesde verdachte, een ander lid van de Raad van toezicht vroeg het OM vrijspraak.

Op zitting werd een ontnemingsvordering aangekondigd tegen vijf verdachten, omdat misdaad niet mag lonen.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^