Geen nieuw oordeel over geheimhouden identiteit tipgever

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1347

De geheimhoudingskamer van het gerechtshof zal zich niet opnieuw buigen over de vraag of de naam van de tipgever in een belastingzaak tegen vermeende zwartspaarders geheim mag worden gehouden. De Belastingdienst had hierom verzocht, maar de geheimhoudingskamer wijst dit verzoek af.

Vraag is al beantwoord

De geheimhoudingskamer van het hof vindt dat de geheimhoudingskamer van de rechtbank Arnhem deze vraag al heeft beantwoord. Die besliste op 7 februari 2012 dat de naam van de tipgever niet geheim mocht blijven en dat het contract met de tipgever ongeschoond (met de naam van de tipgever) aan de rechtbank en de wederpartij moest worden gegeven. De Belastingdienst moet zich hier aan houden, zegt de geheimhoudingskamer van het hof vandaag in zijn tussenuitspraak.

Hoge Raad verwijst zaak

In deze zaak heeft een tipgever tegen beloning informatie aan de FIOD gegeven over bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij in Luxemburg gevestigde banken. Op basis van deze informatie zijn belastingaanslagen opgelegd aan vermeende zwartspaarders. Belanghebbenden wilden de naam van de tipgever weten om de tipgever als getuige te kunnen laten horen. De belastinginspecteur en getuigen werkzaam bij de Belastingdienst weigerden die naam te geven. Voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was dat reden om de belastingaanslagen te vernietigen. Maar de Hoge Raad vond de onderbouwing van het hof daarvoor onvoldoende en heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor een nieuwe behandeling van het hoger beroep.

Inhoudelijk behandeling

Nu de geheimhoudingskamer van het hof het verzoek heeft afgewezen wordt de zaak verwezen naar een meervoudige belastingkamer van het hof. Deze zal de zaak nu inhoudelijk behandelen en daarna uitspraak doen. Indien deze kameralsnog tot het oordeel zou komen dat Belastingdienst zich niet hoeft te houden aan de beslissing van de geheimhoudingskamer van de rechtbank Arnhem, kan de zaak worden teruggewezen naar de geheimhoudingskamer van het hof.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^