Fraude met prepaid-telefoonkaarten: veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:956

Verdachte heeft zich gedurende bijna tien maanden, tezamen met anderen, bezig gehouden met een grootschalige handel van Nederlandse prepaid-telefoonkaarten waarbij men het deed voorkomen dat een zeer groot deel van deze telefoonkaarten naar België werd uitgevoerd, dit alles met het kennelijke doel daarmee onrechtmatig fiscaal voordeel met betrekking tot omzetbelasting te behalen.

Verdachte wordt veroordeeld wegens het feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur. 

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly and PDF ^