Tijd, toezicht en techniek: uitdagingen van digitalisering voor de nvwa

De Nederlandse consument kan tegenwoordig zijn medicijnen niet alleen meer kopen bij de apotheek op de hoek, maar ook via buitenlandse webwinkels. Door snelle bezorging en lage prijzen neemt de online handel steeds grotere en sneller veranderende vormen aan. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lokale ondernemer, maar ook voor de toezichthouder die de handel in deze producten controleert. Door digitalisering verandert de wereld waarin toezichthouders opereren in rap tempo. Het digitale web is een omgeving met eigen kenmerken, een ander krachtenveld en een bijzonder dynamiek. De relatie tussen toezicht en techniek belichten we in dit essay vanuit een derde ‘t’, namelijke die van tijd.

De digitalisering leidt tot een versnelling van de wereld waarin de toezichthouder opereert. Er is een kortere reactietijd en informatie kan sneller verouderen. Digitalisering leidt ertoe dat de sector van stabiele ketens naar grillige netwerken beweegt. Dit alles heeft tot gevolg dat de toezichthouder, georganiseerd vanuit vaste ritmes en gestolde procedures, te maken heeft met een sector die steeds vloeibaarder is en gekenmerkt wordt door tijd- en plaatsloosheid. Dat is voor toezichthouders relevant bij het opbouwen van een informatiepositie (signaleren), handhaven in de digitale omgeving (interveniëren) en de communicatie in de digitale omgeving (communicatie). Hoe kan een toezichthouder omgaan met de snelheid en grilligheid op het web? Moet het toezicht nieuwe invulling krijgen door een verandering van street-level bureaucrats naar web-level inspectors?

Lees hier het volledige onderzoek:

 

 

Print Friendly and PDF ^