Fiscale fraude: Niet voldoen aan administratieplicht door een V.O.F. kan strekken tot de heffing van te weinig belasting bij de vennoten.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1149

In deze zaak vindt vervolging plaats van – onder meer – het feitelijke leiding geven aan het voeren van een gebrekkige administratie door een V.O.F, terwijl dat ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven.

De V.O.F. was administratieplichtig voor de omzetbelasting. Uit het onderzoek van de FIOD is gebleken dat de administratie van de V.O.F. onvolledig of onjuist was, maar ook dat de onjuistheid of onvolledigheid van deze administratie niet heeft geleid tot de afdracht van te weinig omzetbelasting. De vennoten van een V.O.F. zijn belastingplichtig als ondernemer voor de inkomstenbelasting en uit dien hoofde afzonderlijk administratieplichtig. Een gebrekkige administratie van een V.O.F. kan derhalve niet zonder meer de conclusie dragen dat deze heeft geleid tot onvoldoende belastingheffing bij de vennoten. Het hof overweegt dat het niet ongebruikelijk is dat de administratie van een vennoot afwijkt van de administratie van de V.O.F. Slechts indien de afzonderlijke vennoten hun administratie (ook) niet op orde hebben, wordt daardoor te weinig inkomstenbelasting afgedragen.

In het onderhavige geval hebben de verdachte en zijn medeverdachte als vennoten van de V.O.F. nagelaten een eigen (juiste en volledige) administratie voor de inkomstenbelasting te voeren. Van afzonderlijke administraties is geen sprake en daarom zijn ook voor de belastingheffing van de afzonderlijke vennoten relevante bescheiden niet bewaard. De verdachte en zijn medeverdachte hebben aldus als vennoot geen eigen administratie voor zichzelf gevoerd, maar ervoor gekozen om hun aangiften inkomstenbelasting te (laten) baseren op de administratie van de V.O.F., die weer was gebaseerd op onvolledige of onjuiste gegevens die door hen waren aangeleverd aan het administratiekantoor.

Gelet op het voorgaande staat naar het oordeel van het hof vast dat het opzettelijk onjuist voeren van een administratie door de V.O.F., alsmede het opzettelijk niet bewaren van fiscaal relevante bescheiden ertoe kon leiden of ook heeft geleid dat te weinig belasting werd geheven bij de vennoten zelf.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^