'De fiscaalrechtelijke beboetbaarheid van de rechtspersoon: een strafrechtelijk perspectief'

Hoewel het fiscale bestuurlijke boeterecht formeel gezien strikt gescheiden is van het strafrechtelijke sanctierecht, laat de fiscale rechtspraak zien dat zij op het materiële vlak aansluiting zoekt bij het strafrecht. Een voorbeeld betreft de uitleg van begrippen als ‘opzet’ en ‘schuld’. Een ander voorbeeld betreft de op art. 5:1 lid 3 Awb gegronde beboetbaarheid van de rechtspersoon. Uit fiscale rechtspraak blijkt, dat voor wat betreft de vraag of aan een rechtspersoon een vergrijpboete kan worden opgelegd, het strafrechtelijke Drijfmest-arrest maatgevend is. De fiscale rechtspraak laat zien, dat de fiscale benadering van enkele aspecten die de aansprakelijkheid van een rechtspersoon betreffen – ondanks de ogenschijnlijke gelijkschakeling – wat lijkt te divergeren van de strafrechtelijke. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^