Voorgestelde maatregelen uit Plan van Aanpak Witwassen op een rij

Op 1 juli jl, hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Plan van Aanpak Witwassen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan kent drie pijlers. Aan de hand van deze drie pijlers wordt in het Plan van aanpak witwassen ingegaan op de verschillende lopende en nieuwe maatregelen die worden genomen om witwassen nog beter aan te pakken. Deze maatregelen worden hier op een rijtje gezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitbreiding capaciteit BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wwft door notarissen, belastingadviseurs en accountants. Uit diverse rapporten blijkt dat ondanks dat het BFT de afgelopen jaren meer risicogericht is gaan werken en haar beperkte capaciteit op een gepaste manier inzet, meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar de effectiviteit van het toezicht en de algehele naleving van de Wwft om het risicogerichte toezicht op een verantwoorde manier in te vullen. Hier is extra capaciteit voor nodig.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De patiënt en de tuchtprocedure

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuursrecht. Het is een typering die ook past bij de positie die de particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtprocedure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook traditioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De toegang tot het medisch tuchtrecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op het medisch tuchtrecht, waar onlangs griffierecht, de tuchtklachtfunctionaris en de kostenveroordeling zijn ingevoerd. Mede in het licht van de in april 2019 van kracht geworden wetswijzigingen wordt nader ingegaan op de toegankelijkheid van het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg: komt de toegankelijkheid in gevaar of zijn de recente wetswijzigingen juist positief te waarderen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Betere wetgeving nodig voor kwaliteit accountants

Wetgeving voor accountants is vaak ad-hoc en komt onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs. Eva Eijkelenboom in haar proefschrift over maatregelen die de laatste jaren grote invloed op het accountantsberoep hebben gehad. ‘Eerst nadenken en dan doen’, aldus Eijkelenboom. ‘De toekomst van het beroep is gebaat bij goed onderbouwde verandervoorstellen.’ Zij promoveerde vrijdag 24 mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^