Hof van Discipline zet toetsingskader doorbreking geheimhoudingsplicht uiteen

Hof van Discipline 3 mei 2019, ECLI:NL:TAHVD:2019:22

Verweerder heeft klagers bijgestaan in civiele - en strafzaken en heeft hun zoon bijgestaan in een strafzaak. Korte tijd voordat de zoon suïcide heeft gepleegd, heeft hij informatie gedeeld met verweerder en hem gevraagd deze informatie met niemand anders te delen. Later hebben klagers verweerder opdracht gegeven tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De informatie die de zoon aan verweerder heeft toevertrouwd, kan van belang zijn bij dit verhoor. Daarom heeft verweerder de deken gevraagd of hij deze informatie met klagers mag delen en mag gebruiken bij het verhoor. Nadat de deken negatief heeft geadviseerd, heeft verweerder de opdracht aan klagers teruggegeven met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling (oud-)advocaat: niet-ontvankelijkheidsverweer wegens in beslag nemen gegevens derdengeldenrekening zonder inschakeling rechter-commissaris

Gerechtshof Den Haag 24 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:873

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van een geldbedrag dat hij in zijn hoedanigheid van juridisch adviseur onder zich had. Voorts heeft de verdachte – in zijn (toenmalige) hoedanigheid van advocaat - valsheid in geschrift gepleegd door het valselijk opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 in is gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verduistering gelden derdengeldrekening door notaris & boekhouder. Onder valse naam notariële werkzaamheden verrichten na ontzetting uit ambt aanleiding voor strafrechtelijk beroepsverbod.

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1933

Verdachte heeft in zijn hoedanigheid van notaris samen met de boekhouder van het notariskantoor in een periode van circa 4,5 jaar grote geldbedragen verduisterd van de derdengeldenrekening van het notariskantoor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrecht: Advocaat heeft niet adequaat gereageerd in bemiddelingsdossier en nagelaten FIOD naam opvolgend advocaat door te geven

Beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 25 februari 2019, ECLI:NL:TADRAMS:2019:42

Gedeeltelijk gegrond dekenbezwaar. Verweerder heeft niet adequaat gereageerd in het bemiddelingsdossier, heeft nagelaten aan de FIOD door te geven wie de opvolgend advocaat van zijn cliënt was, heeft met zijn brieven aan de deken in strijd gehandeld met artikel 10a lid 1 sub d Advocatenwet en heeft zich bij de overname van het dossier niet welwillend opgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^