'Het complexe samenspel bij risicomanagement'

De laatste jaren is na een aantal faillissementen en schandalen bij ondernemingen de aandacht voor risicomanagement toegenomen. De reikwijdte van risicomanagement heeft zich verbreed van financiële en operationele risico’s, naar strategische, compliance en reputatieschade risico’s. Risicomanagement wordt op basis van het wereldwijd veel gebruikte raamwerk COSO ERM gedefinieerd als het continue proces waarin getracht wordt de risico’s die het behalen van de ondernemingsdoelstellingen kunnen beïnvloeden te identificeren, prioriteren, analyseren en beheersen. Een goed raamwerk is nuttig, maar risicomanagement blijft mensenwerk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CMS Corporate Crime Conference Report

On 15th April 2016, CMS hosted a conference on International Corporate Crime, bringing together key figures from global business, academia, law enforcement and regulation. The event covered a broad range of topics on corporate crime from the latest academic research on ethics, enforcement and deterrence, to considerations of legal privilege across international jurisdictions and building global compliance programmes in multi-national institutions. This report provides a briefing on the key topics discussed during the day. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'How to get compliance into the DNA of employees?'

Most codes of conduct nowadays contain a clear statement that employees must act in accordance with applicable competition laws. That sounds nice and simple. Or does it? One of the greatest challenges for compliance professionals, lawyers and consultants alike is the fact that many employees feel that competition rules are very complex and sometimes obstructive or even counterintuitive. The objective of any compliance program should be to increase awareness to such extent that employees at least know which actions to take in case they are faced with business dilemmas. In other words: how to move from engaging employees to wanting to learn, through training sessions to actual behaviour in accordance with company policies? How to get these complex legalistic rules into the daily DNA of the employees we are most concerned about?  Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?'

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat de mededingingsregels worden overtreden. Dat uitgangspunt luidt kort gezegd: de toezichthouder juicht het invoeren van robuuste complianceprogramma’s toe, maar een onderneming doet dat voor zichzelf. Mocht een onderneming ondanks de aanwezigheid van een robuust complianceprogramma toch in de kraag worden gevat vanwege een overtreding van de mededingingsregels, dan houdt de toezichthouder bij de boetetoemeting geen rekening met het bestaan van het programma, niet ten voordele en ook niet ten nadele van de betrokken onderneming. De vraag is of deze houding (voldoende) stimuleert dat ondernemingen complianceprogramma’s invoeren. Daarnaast lijkt het er in de praktijk van het mededingingstoezicht soms op dat toch sprake kan zijn van een nadeel voor ondernemingen die een complianceprogramma serieus inrichten. Dit artikel bevat een korte analyse van de problematiek en enkele suggesties voor verbetering. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'Het beboeten van feitelijk leidinggevers in het mededingingsrecht'

De Autoriteit Consument & Markt kan boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden kunnen beboet worden. Per 1 juli 2016 wordt de maximumboete voor natuurlijk personen verhoogd tot 900.000 euro. Dit artikel geeft een overzicht van de achtergrond en toepassing van het beboeten van feitelijk leidinggevenden in het Nederlandse mededingingsrecht. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de voorwaarden en grondslag voor beboeting en de berekening van de hoogte in de praktijk van de ACM. Inleiding De Afdeling advisering van de Raad van State constateerde in 2015 dat de wetgever steeds vaker ervoor kiest een wet te handhaven via het instrument van de bestuurlijke boete in plaats van het strafrecht. Bestuurlijke boetes worden allang niet meer alleen gebruikt voor lichte, veelvoorkomende overtredingen, maar steeds vaker ook voor zware en complexe inbreuken op het recht. Ook worden vaker hoge boetes opgelegd bij relatief lichte overtredingen. 1 In deze bijdrage gaan wij in op de mogelijkheden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om personen in privé te beboeten en wat dit betekent voor werknemers van ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^