Boilerroom: beleggers bewogen tot afgifte van grote geldbedragen in ruil voor aandelen waarvan de waarde veel lager bleek te zijn dan de daarvoor betaalde bedragen

Gerechtshof Amsterdam 21 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5173

De verdachte heeft zich samen met zijn mededader schuldig gemaakt aan gewiekste oplichtingspraktijken. Hij heeft als telefonisch verkoper van bedrijf 4 aandelen van verschillende Amerikaanse vennootschappen aan investeerders aangeboden en verkocht.

Om beleggers tot investeren te bewegen werd hen voorgehouden dat hun inleg, behoudens een minimale fee voor bedrijf 4, zou worden geïnvesteerd in de bedrijven die de aandelen uitgaven. Voorts werd gebruik gemaakt van een zeer fraai ogende website en brochure, die de indruk wekten dat eenmaal aangeschafte aandelen desgewenst op ieder moment door die klant te gelde konden worden gemaakt. Van dit alles bleek niets waar te zijn.

De door bedrijf 4 van investeerders ontvangen gelden zijn grotendeels opgegaan aan beloningen van onder meer de verdachte en zijn mededader. In de periode dat de verdachte bij bedrijf 4 betrokken is geweest, heeft de organisatie miljoenen dollars van derden ter beschikking gekregen. Hiervan is een bedrag van bijna één miljoen aan de verdachte toegekomen.

Het hof rekent het de verdachte aan dat hij, gedreven door enkel financieel gewin, beleggers op geraffineerde wijze stelselmatig heeft opgelicht en ze daarmee in ernstige mate heeft benadeeld. Door zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen geschaad dat particulieren in het algemeen behoren te kunnen hebben in ondernemingen waarvan zij aandelen kopen. Daarnaast heeft hij schade toegebracht aan het maatschappelijk vertrouwen in het financiële handelsverkeer.

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden.


Lees hier de volledige uitspraak. 
 

Print Friendly and PDF ^