Openbaar Ministerie Rotterdam legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

Een samenwerkingsverband van politie en FIOD heeft onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam op woensdag 25 januari 2017 beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro. De miljoenen zijn afkomstig van een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam en verdacht wordt van witwassen. Het gaat om een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf geen bedrijfseconomisch doel dienden. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactietegenkomen. De melding –die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen- werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket, een van de landelijke onderdelen van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet.

Aanpak witwassen prioriteit

Het Integrale afpakteam is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie. Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ”af te pakken.”

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het is van groot belang dat poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) nakomen. Ongebruikelijke transacties moeten gemeld worden bij de FIU. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

 

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^