Boer krijgt werkstraf voor verwaarlozen runderen

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige boer uit de gemeente Maasdriel veroordeeld voor het verwaarlozen van een aantal runderen. Hij krijgt een werkstraf van 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk.

De boer onthield zijn dieren tussen december 2015 en april 2016 van de nodige zorg. Zo konden zij niet beschikken over een droge- en schone ligplaats. Daarnaast was het voer vervuild en door bederf niet meer geschikt om aan de runderen te geven. Ook de drinkwaterbakken waren vervuild. Deze situatie heeft gedurende een langere tijd bestaan, waardoor sprake is van het structureel onthouden van zorg. Volgens de rechtbank was hier geen sprake van overmacht, zoals door de man op zitting naar voren was gebracht.

Ontslagen van rechtsvervolging

Voor een andere dagvaarding werd de man ontslagen van alle rechtsvervolging. Volgens de rechtbank had de boer niet gezorgd voor huisvesting van een aantal runderen onder voldoende hygiënische omstandigheden. Daarnaast konden deze dieren niet beschikken over gezond en geschikt voer. Maar de rechtbank kon deze bewezenverklaring echter niet brengen onder de strafbepaling uit de Wet Dieren die door de officier van justitie was bedoeld. De man pleegde het feit in de uitoefening van zijn bedrijf, terwijl het handelen van de man dat hem werd verweten volgens de Wet Dieren alleen strafbaar was als hij het anders dan in de uitoefening van zijn bedrijf pleegde. Nu de officier van justitie het feit niet als een economisch delict heeft ten laste gelegd, moet de man worden ontslagen van rechtsvervolging.

Geen voorwaardelijke celstraf

De rechtbank kiest ervoor om de man geen voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. In het geval hij de voorwaarden zou overtreden zou hij het risico lopen de opgelegde celstraf te moeten ondergaan. Dat zou consequenties hebben voor zijn bedrijf, waardoor het welzijn van de dieren nog meer wordt aangetast. De rechtbank wilde dit voorkomen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.

 

Bron: de Rechtspraak

 

Print Friendly and PDF ^