Advocaat gehoord voor niet melden ongebruikelijke transactie

De Politie en FIOD hebben afgelopen weken een belastingadviseur, een accountant, een notaris en een advocaat gehoord voor het niet melden van ongebruikelijke transacties of het niet doen van (volledig) cliëntenonderzoek. Door ongebruikelijke transacties niet te melden wordt witwassen niet (tijdig) opgemerkt. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen. Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘project Niet-Melders’.

Het is voor het eerst dat een advocaat is gehoord in het ‘project niet-Melders’. Het betreft een advocaat uit Amsterdam, die betrokken was bij de verkoop van een pand met daarin een coffeeshop. De verdenking is dat hij een ongebruikelijk transactie niet gemeld heeft bij de FIU-NL. De transactie had volgens het OM gemeld moeten worden vanwege de opvallende constructie. De advocaat werd onderdeel van de transactie door mede-eigenaar te worden van het pand in Amsterdam. Het vermoeden is dat de advocaat op deze wijze geld zou hebben geïnd dat de familie –die eigenaar was van het pand- nog verschuldigd was aan het advocatenkantoor. De familie was eerder veroordeeld voor belastingfraude. Het onderzoek is gestart na een tuchtrechtelijke veroordeling van de Raad van Discipline, naar aanleiding van een gezamenlijke klacht van de Amsterdamse deken en Bureau Financieel Toezicht (BFT). De advocaat werd door de Raad van Discipline voorwaardelijkgeschorst en zijn vrouw kreeg een waarschuwing. De advocaat is door de Politie als verdachte gehoord.

Dienstverleners in WWFT zaken

De FIOD hoorde daarnaast een belastingadviseur uit de regio Breda. De adviseur deed vermoedelijk geen melding van een ongebruikelijke transactie bij een inkeerverzoek, terwijl zij wist dat de gelden op de Zwitserse bankrekening uit misdaad (verduistering) afkomstig waren. De FIOD hoorde ook een notaris uit de regio Almelo. Deze notaris passeerde de akte van een woning die een mevrouw gedeeltelijk contant betaalde. Het andere deel zou eerst contant op de rekening van haar partner zijn gestort om vervolgens naar de notaris over te schrijven. De notaris had dit volgens de FIOD moeten melden als ongebruikelijke transactie. Daarnaast zou de notaris niet voldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan en zou hij de akte vermoedelijk valselijk op hebben gemaakt door in de akte te omschrijven dat de gehele koopsom via zijn rekening was ontvangen, terwijl hij feitelijk een groot bedrag in contanten ontving.  Ook een accountant uit de regio Delft werd gehoord voor het vijf maal niet doen van cliëntenonderzoek en het niet melden van meer dan 168 ongebruikelijke transacties. Het vermoeden is dat hij zo een bedrijf dat producten levert voor tuinbouwondernemingen en growshops heeft geholpen om miljoenen wit te wassen.

Project Niet-Melders

Het ‘project Niet-Melders’ is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM). Het project heeft als doel de naleving van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) te verbeteren. Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-NL.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-NL om het zo witwassers moeilijk te maken. Daarom is het van belang dat deze zogenoemde poortwachters hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen.
De FIU-NL beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Doelstelling van de witwasbestrijding is de bescherming van de financieel-economische markt.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^