‘Bent u al AIFMD-proof?’

Beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen die een Wet op het financieel toezicht (Wft)-vergunning hebben, krijgen op 22 juli 2014 van rechtswege een AIFMD-vergunning. De beheerders moeten dan voldoen aan de vereisten uit de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Deze regelgeving is geïmplementeerd in de Wft.

Voor de niet-vergunninghoudende beheerder zijn alle vereisten die voortvloeien uit de AIFMD nieuwe en de vergunning wordt pas verleend indien hij aan alle AIFMD-vereisten voldoet. Wanneer er nog geen ver- gunning is afgegeven, is het minder lastig in te schatten aan welke vereisten moet worden voldaan omdat deze bij de vergunningaanvraag aan bod ko- men. De Autoriteit Financiële markten (AFM) stuurt de vergunninghoudende beheerders een vragenlijst, zodat middels self-assesment kan worden be- oordeeld aan welke vereisten moet worden voldaan. In deze bijdrage geven de auteurs een aantal belangrijke aandachtspunten voor de vergunning- houdende beheerders.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^