'De voorwaardelijke bestuurlijke boete'

Nu de keuze tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving steeds vaker in de sleutel van effectief handhaven wordt geplaatst en het bestuursstrafrecht lijkt te zijn verworden tot een nevenstrafrecht rijst bij ons de vraag: heeft het bestuurlijk sanctierecht niet ook behoefte aan de bestraffende sanctie inhoudende een voorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^