'Witwassen the sequel: verstoppen is niet verhullen – en andere preciseringen'

De afgelopen tijd heeft de Hoge Raad wederom een aantal arresten gewezen over de vraag: wat is witwassen. Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat het enkele weglopen met de ‘buit’ van een eigen misdrijf of het verstoppen daarvan nog geen witwassen oplevert. De rechter moet in dat geval motiveren wat de verdachte heeft gedaan om de herkomst te ‘verhullen’.

In de huidige serie arresten preciseert de Hoge Raad dat de verhullingseis:

  • niet hoeft te worden toegepast bij indirect uit misdrijf afkomstige gelden of voorwerpen;
  • ook van toepassing kan zijn op andere ‘witwashandelingen’ dan voorhanden hebben of verwerven, zoals overdragen, gebruik maken of omzetten ;
  • niet van toepassing is als het witwasdelict ‘verbergen of verhullen’ is tenlastegelegd;
  • niet ziet op het voorwerp zelf maar op de herkomst van het voorwerp.

Deze en eerdere arresten over de reikwijdte van witwassen kunnen boven- dien invloed hebben op de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^