Artikel: Politically exposed persons in Holland

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in 2008 heeft het begrip ‘politiek prominente personen’ (ook wel aangeduid als ‘politically exposed persons’ of PEP’s) haar intrede gedaan in de Nederlandse wet- en regelgeving. De invulling van dit begrip is echter aan verandering onderhevig. In deze bijdrage wordt beschreven op welke wijze dit begrip thans en in de nabije toekomst moet worden ingevuld. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^