Wat weegt zwaarder waarheidsvinding of verschoningsrecht

Op 17 maart 2016 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in een beklagzaak die namens een ziekenhuis in Amsterdam aanhangig was gemaakt. De vraag die centraal stond: kan een arts zich op zijn verschoningsrecht beroepen ondanks dat de patiënte in kwestie (die verdacht werd van onder andere zware mishandeling met voorbedachte rade) toestemming had gegeven om haar medische gegevens ter beschikking te stellen aan politie en Justitie?

Het korte antwoord is: ja, dat kan. De arts mag weigeren om medische gegevens aan politie en Justitie ter beschikking te stellen omdat hij een eigen afweging moet maken of het verschoningsrecht van toepassing is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^