Artikel: Engelse disclosure orders in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit

De Engelse ‘disclosure order’ zou in Nederland een welkom ondersteunend instrument zijn om effectief en efficiënt relevante gegevens bij derden in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit te verzamelen. De Engelse rechtspraktijk laat zien dat de toewijzing van ‘disclosure orders’ door rechters kritisch en zorgvuldig plaatsvindt en dat de angst voor ‘fishing expeditions’ ongegrond is. In dit artikel worden deachtergrond en toepasbaarheid van de Engelse ‘disclosure order’ toegelicht en geplaatst in het kader van deaanpak van financiële criminaliteit. De inzet van een ‘disclosure order’ in het Nederlandse civiele recht zou voor benadeelde partijen een belangrijke stap voorwaarts zijn in het kunnen verzamelen van relevante gegevens en het kunnen ageren tegen financiële criminaliteit.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^