Artikel: De Wet transparant toezicht financiële markten | Kanttekeningen bij het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel

Onlangs heeft het Ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten voorgelegd ter consultatie. Het Wetsvoorstel beoogt meer transparantie mogelijk te maken ten aanzien van de werking van de financiële markten en van het toezicht van de AFM en DNB, zo volgt uit de concept memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel. Om dit doel te bereiken wordt voorgesteld de publicatie- en waarschuwingsbevoegdheden van beide toezichthouders fors uit te breiden. In deze bijdrage wordt het Wetsvoorstel op kritische wijze onder de loep genomen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^