LANGZS congres 2016: De EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers

Dit jaar staat het LANGZS (Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) congres in het teken van de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers (2012/29/EU). Het doel van deze richtlijn is om de rechten en de bescherming van slachtoffers in de Europese Unie naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen en ervoor te zorgen dat slachtoffers van misdrijven in alle EU-lidstaten dezelfde basisrechten, diensten en toegang tot de rechter krijgen.

Wat betekent deze richtlijn voor het Nederlandse strafproces? Welke rechten kunnen Nederlandse slachtoffers en nabestaanden aan deze richtlijn ontlenen? En heeft Nederland, een jaar na directe werking, voldoende maatregelen genomen om deze rechten in nationale wet- en regelgeving om te zetten? Op deze en andere vragen wordt tijdens het congres een antwoord gezocht.

Tijdens het plenaire deel van het congres laten vijf professionals (advocatuur, rechtspraak, OM, ministerie van V&J en wetenschap) hun licht schijnen over deze materie. Aansluitend nemen zij deel aan de paneldiscussie. Plenaire sprekers zijn onder andere mr. Charles Wiegant, dr. Renée Kool, prof. dr. Marc de Werd en mr. Richard Korver.

’s Middags vindt er een zevental workshops plaats, onder andere een workshop Europees Hof-proof procederen, een workshop over de invloed van de slachtofferrichtlijn op het civiele recht en een actualiteitenworkshop slachtofferrechten. Sprekers zijn onder meer mr. Thom Dieben, mr. Edwin Bosch en prof. mr. Gerrit van Maanen. 
 

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst, inschrijving en uitreiking documentatie

09:30 – 09:40 uur
Openingswoord door de dagvoorzitter

09:40 – 10:00 uur
Het ministerie van V&J en de slachtofferrichtlijn
mr. drs. E.P.M. (Erik) Schreijen, coördinerend beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

10:00 – 10:20 uur
Het Openbaar Ministerie en de slachtofferrichtlijn
mr. C.F.J. (Charles) Wiegant, hoofdadvocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie

10:20 – 10:40 uur
De strafrechtwetenschap en de Richtlijn: implicaties voor de modernisering van strafvordering
dr. R.S.B. (Renée) Kool, universitair hoofddocent/onderzoeker Universiteit Utrecht

10:40 – 11:00 uur
Koffiepauze

11:00 – 11:20 uur
De rechtspraak en de slachtofferrichtlijn
prof. dr. M.F.J.M. (Marc) de Werd, raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar Europese rechtspleging FdR Universiteit Maastricht

11:20 – 11:40 uur
De advocatuur en de slachtofferrichtlijn
mr. R.A. (Richard) Korver, advocaat bij Richard Korver advocaten en voorzitter LANGZS

11:40 – 12:00 uur
Forumdiscussie met plenaire sprekers
o.l.v. mr. F.A. (Frédérique) ten Berge, advocaat bij Ten Berge Leerkotte advocaten, bestuurslid LANGZS

12:00 – 13:00 uur
Lunch

13:00 – 14:30 uur
U volgt één van de onderstaande workshops:

Workshop 1: Civiel schadeverhaal via het strafproces in het licht van Richtlijn 2012/29/EU: hoe nu verder? 
dr. R.S.B. (Renée) Kool, universitair hoofddocent Universiteit Utrecht

Workshop 2: Europees Hof-proof procederen
mr. Th.O.M. (Thom) Dieben, advocaat bij Jahae Raymakers Advocaten

Workshop 3: Werkzaamheden zedenpolitie in combinatie met slachtofferrichtlijn
H.L. (Henny) Bos, coördinator tactische opsporing team west / zeden / DRR, Eenheid Midden-Nederland 

Workshop 4: De praktijk van het Openbaar Ministerie en de EU slachtofferrichtlijn
mr. J. (Jeroen) Steenbrink, landelijk portefeuillehouder OM slachtofferzorg, tevens plv. hoofdofficier van justitie Noord-Holland

14:30 – 14:50 uur
Theepauze

14:50 – 16:20 uur
U volgt één van de onderstaande workshops:

Workshop 5: Actualiteiten vordering benadeelde partij   VOLGEBOEKT
mr. E.W. (Edwin) Bosch, advocaat/partner bij VBS Advocaten

Workshop 6: Een rechtsvergelijking tussen België en Nederland
mr. W. (Wendy) Michiels, advocaat bij Advocatenkantoor Wendy Michiels in Antwerpen en assistent strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Brussel

Workshop 7: EVRM en Europese normen: het geheime wapen van de slachtofferadvocaat!
prof. mr. G.E. (Gerrit) van Maanen, emeritus hoogleraar Universiteit Maastricht

16:20 – 16:30 uur
Samenvatting van de middag door de dagvoorzitter

16:30 - 16:45 uur
Slotwoord
mr. S. (Sanne) de Clerck, advocaat bij Van Laer & Van Mechelen advocaten

16:45 – 16:50 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter

16:50 – 17:40 uur
Borrel 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly and PDF ^