Artikel: De patiënt en de tuchtprocedure

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuursrecht. Het is een typering die ook past bij de positie die de particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtprocedure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook traditioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’. Anders dan bij de bestuursrechtelijke procedure, waar het bieden van rechtsbescherming inmiddels het primaire doel is geworden, heeft de wetgever bij het tuchtrecht voor zorgverleners niet voor subjectivering gekozen. Welke reden kan er zijn om, zoals de wetgever heeft gedaan, het objectieve karakter van de tuchtprocedure te bestendigen? Welke aanpassingen die bij het objectieve karakter aansluiten, kunnen de effectiviteit van tuchtrechtspraak mogelijk verder vergroten? Over die vragen gaat de bijdrage.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^