Artikel: De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIUNederland analyseert deze meldingen en verklaart ze, als daar aanleiding toe is, verdacht. Onder de meldende instellingen vallen onder meer trustkantoren, het notariaat, accountantskantoren en vastgoedmakelaars. De FIU-Nederland ontvangt jaarlijks enkele honderdduizenden ongebruikelijke transacties van 26 meldgroepen. In dit artikel ga ik in op de meest voorkomende verhullingsstructuren en de bestrijding daarvan.
 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^