Meer beleggersbescherming

De wettelijke gedragsregels voor beleggersondernemingen zijn aangescherpt en uitgebreid. Dat moet beleggers meer bescherming moet bieden. Dat is het gevolg van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 die op 3 januari in werking is getreden.

De Wet implementeert de Europese richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) en de Europese verordening betreffende markten voor financiële instrumenten in de Nederlandse wetgeving. MiFID II en de verordening vervangen de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID I) uit 2004.

Met de richtlijn en de verordening wordt beoogd de Europese financiële markten meer transparant te maken, onder andere in verband met de snelle ontwikkelingen van handelsplatformen en handelstechnieken, en het toezicht te versterken.

 

Print Friendly and PDF ^