WODC: Anonimiteit in het strafproces | De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces

Voor de criminaliteitsbestrijding is het van groot belang dat slachtoffers en getuigen bereid zijn aangifte te doen. Als slachtoffers en getuigen een gegronde angst hebben voor represailles, dan moeten zij worden beschermd. Anonimiteit is een van de instrumenten om slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles te beschermen, maar verklaringen moeten wel toetsbaar zijn, om valse beschuldigingen te voorkomen en de feitelijke toedracht van het ten laste gelegde feit te kunnen achterhalen en vaststellen. Anders ontstaan er bewijsproblemen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd inzicht te verschaffen in het gebruik van de strafprocesrechtelijke mogelijkheden. Het onderzoek heeft als doel vast te stellen hoe vaak de regelingen betreffende de beperkt anonieme getuige (art. 190 lid 2 Sv) en de bedreigde getuige (art. 226a Sv) worden gebruikt.  

 

  • Anonimiteit in het strafproces: De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces

 

Print Friendly and PDF ^