NJBlog | Executie bij voorraad: strijdig met het EVRM?

door TARU SPRONKEN “Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd, ook al wordt er hoger beroep aangetekend. Bij een delict met slachtoffers geldt dit bij straffen van meer dan een jaar.” Deze drie regels uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012 hebben de nodige stof doen opwaaien. Van verschillende kanten is aangevoerd dat dit plan in strijd zou zijn met het EVRM, met name met de presumptie van onschuld of zoals De Wit het in het kamerdebat over de justitiebegroting op 28 november jl. zei: “met een van de basisprincipes van het Nederlandse strafrecht, dat je onschuldig bent totdat de rechter in hoogste instantie of onherroepelijk heeft gesproken”.

 

Lees verder op NJBlog.nl.

 

 

Print Friendly and PDF ^