FIOD houdt bestuurders Amsterdamse scholengemeenschap aan

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek naar subsidiefraude drie bestuurders en leidinggevenden van een Amsterdamse Scholengemeenschap aangehouden. Het gaat om de voorzitter van het college van bestuur, de schooldirecteur en de controller van de scholengemeenschap. Alle drie worden zij verdacht van het plegen van valsheid in geschrift. Zij hebben vermoedelijk leerlingen op een niet bestaande basisschoolschool ingeschreven. Zij vroegen vervolgens voor deze niet bestaande school een bekostigingssubsidie aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze subsidie -ruim 250.000,- euro - is uitbetaald door het ministerie van OCW.

Fraude met subsidies voor onderwijs ondermijnen het rechtssysteem. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en startte na een aangifte door het ministerie van OCW. Zij kwamen de fraude op het spoor na een controle. Het ministerie heeft de verleende subsidie inmiddels teruggevorderd bij het schoolbestuur.

 

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^