White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States

De Criminal Justice Section van de American Bar Assocation (ABA) organiseert op 15 en 16 mei een conferentie over "White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States" op het kantoor van NautaDutilh in Amsterdam, in samenwerking met Alvarez & Marsal, NautaDutilh and Zy-Lab. De conferentie kan worden bezocht door een beperkt aantal niet-ABA leden en zal onder meer panels bevatten met onderwerpen zoals cybercrime, cross-border interne onderzoeken, klokkenluiders, anti-corruptie trends, AML en sanctieregelingen en algemene trends in compliance. De landelijke Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten opent het congres en een luncheon key note speech zal worden gegeven door Rob Wainwright, de directeur van Europol en voorzitter van de European Cybercrime Unit. Op vrijdag zal een field trip worden gemaakt naar Den Haag met onder meer een bezoek aan de International Criminal Court.

Nadere informatie en de mogelijkheid tot inschrijving vindt u via deze link.

Print Friendly and PDF ^