Cursus Bijstand door de ogen van fraudeverdachten | Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude onderscheiden zich van onderzoeken naar de meer commune feiten. Verdachten in dergelijke fraudeonderzoeken, fraudeverdachten, voldoen over het algemeen aan een bepaald profiel. Vaak zijn zij intelligent, hebben een gezin, goede baan dan wel een eigen onderneming. Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Piketcursus Strafrecht | Woensdag 8 mei 2019

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet Bibob | Dinsdag 8 oktober 2019

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Save the date: Anti-Bribery & Corruption Conference 2019 | Vrijdag 29 november

During this years conference 'The UK approach to anti-corruption' takes centre-stage. (international) Speakers will cover a broad range of topics: from the UK anto-corruption strategy, newly and improved powers and multi-jurisdictional cooperation in SFO Investigations to developments from the side of the defence and judicial review of out-of-court settlements. The conference aims to stimulate debate, foster networking, cross-fertilisation and the exchange of experiences.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals 2019 | Start: Maandag 16 september 2019

Anti-bribery and corruption enforcement actions are rising globally. Organizations across every industry should be aware of the consequences and repercussions of corruption violations which can be swift and severe. Countless firms have been subject to major fines and other penalties that have had highly negative impact on their business and many individual employees have been prosecuted on criminal charges. White Collar Academy offers an anti-bribery and corruption training to ensure that your organization is compliant with modern international anti-corruption legislation.

Read More
Print Friendly and PDF ^