Werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor voordeel trekken uit de opbrengst van uitkeringsfraude

Rechtbank Assen 3 mei 2013, LJN BZ9329

Verdachte heeft in de periode van 1 juli 2006 t/m 31 juli 2012 voordeel getrokken uit de door zijn (ex-)vrouw genoten bijstandsuitkering door onder andere gebruik te maken van haar woning en in die woning aanwezige voorzieningen. Verdachte wist dat zij niet aan de uitkeringsinstantie had doorgegeven dat zij samenwoonde met verdachte, hetgeen van invloed kon zijn op haar recht op dan wel de hoogte van de uitkering. Door deze (strafbare) keuze was verdachte in staat zijn eigen inkomen aan te wenden ten behoeve van zijn (klein-)kinderen.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf bestaande uit 120 uren werkstraf.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^