Werkstraf en geldboete voor AWBZ-fraude door Haagse abortuskliniek

De voormalig directeur van de inmiddels failliete Haagse abortuskliniek Stichting PretermRutgers krijgt voor haar aandeel in fraude met AWBZ-subsidie een geldboete van 25.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank is van oordeel dat zij niet handelde om er zelf financieel beter van te worden, maar uit ideële motieven. Een van haar werkneemsters heeft een werkstraf van 120 uur gekregen voor valsheid in geschrift waarmee die fraude kon worden gepleegd.

De rechtbank spreekt de voormalig directeur op twee punten vrij van verduistering van gelden. Ook is de directeur niet schuldig bevonden aan het witwassen van subsidiegeld ten behoeve van haar eigen salaris. Daarnaast spreekt de rechtbank haar vrij van het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift. De directeur is wel schuldig bevonden aan feitelijk leidinggeven aan oplichting van de subsidieverstrekker.

De werkneemster heeft documenten opzettelijk vals opgemaakt op basis waarvan te hoge AWBZ subsidie werd aangevraagd en toegekend aan stichting PretermRutgers. Daarmee maakte de stichting zich schuldig aan valsheid in geschrift met AWBZ-vergoedingen voor abortusbehandelingen van buitenlandse niet-AWBZ verzekerde patiënten. Van de totale ontvangen subsidie van gemiddeld zo’n 1,6 miljoen euro per jaar vroeg de stichting ongeveer 30.000 euro onterecht aan.

Print Friendly and PDF ^