Wegdagvaarden

In het liber amicorum dat recent aan Jan Sjöcrona werd aangeboden schreef Thijs Kelder een bijdrage over ‘wegdagvaarden’. Daaronder wordt verstaan het uitbrengen van een dagvaarding voordat de verdediging het door haar gewenste en aan de officier van justitie en RC kenbaar gemaakte onderzoek in het vooronderzoek (volledig) heeft kunnen verrichten, waardoor de voltooiing van dat onderzoek wordt belet. De auteur gaat uitvoerig in op dit fenomeen en doet suggesties om te voorkómen dat de RC en de verdediging in het vooronderzoek in strafzaken al te eenvoudig buitenspel worden gezet.

Lees verder:

  • Wegdagvaarden, door Thijs Kelder in Sporen in het strafrecht Liber amicorum Jan Sjöcrona
Print Friendly and PDF ^