OM eist in hoger beroep 200 uur werkstraf voor uitkerings- en belastingfraude

De advocaat-generaal in Arnhem heeft vandaag in hoger beroep een werkstraf van 200 uur waarvan 50 uur voorwaardelijk geëist tegen een man die ervan verdacht wordt samen met zijn partner bepaalde informatie over samenwonen, werk en inkomsten niet te hebben opgegeven waardoor ze, ten onrechte, in aanmerking kwamen voor verschillende, een WAJONG- en een WAO-, uitkeringen.

Verdachte had samen met zijn partner een aantal panden in eigendom in Nijmegen dat zij exploiteerden en waarvoor zij veel werkzaamheden ver- richtten. Daardoor hadden zij inkomsten die ze hadden moeten opgeven. Ook had de verdachte die vandaag in hoger beroep terechtstond een meer dan bescheiden vermogen dat ook opgegeven had moeten worden. Verder zou verdachte een aantal aangiften inkomstenbelasting onjuist en onvolledig hebben ingevuld. Door zijn frauduleuze handelen betaalde hij veel te weinig inkomstenbelasting.

Het OM vindt dat de geëiste straf recht doet aan de ernst van de feiten. "Uitkerings- en belastingfraude zijn ernstige feiten mede gelet op de lange periode waarin de feiten zijn gepleegd. Verdachte is daarbij ook berekenend te werk gegaan. Verder speelt in het nadeel van verdachte dat hij het foute van zijn handelen nog steeds niet lijkt in te zien. Hij voelt zich veel meer slachtoffer van een onrechtvaardige overheid dan dader van feiten die de overheid (ernstig) hebben benadeeld. Verder acht het OM meer bewezen dan de rechtbank heeft gedaan. Appelleren blijft riskeren, ook al gaat het OM niet (mee) in hoger beroep", aldus de advocaat-generaal op de zitting.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 120 uur werkstraf waarvan 40 uur voorwaardelijk. De verdachte stelde hoger beroep in.

De medeverdachte, zijn partner, had ook hoger beroep ingesteld maar heeft dat kort voor de zitting ingetrokken. De opgelegde straf door de rechtbank is daar- mee onherroepelijk geworden.

Over 2 weken wordt (naar verwachting) uitspraak gedaan.

Bron: OM

Meer weten over sociale zekerheidsfraude? Kom dan op donderdag 29 januari 2015 naar de Cursus Handhaving van Sociale Zeker- heidsfraude. Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal en komen de bevoegdheden van de toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren uitgebreid aan bod. 
Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.
Print Friendly and PDF ^