Vrijspraak verduistering: verdachte kan mogelijk civielrechtelijk aansprakelijk worden gehouden, maar onvoldoende bewijs voor wederrechtelijke toe-eigening

Gerechtshof Amsterdam 19 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3399

Bedrijfsnaam heeft aan de verdachte twee cd-spelers en een audiomixer verhuurd. Op 18 oktober 2013, toen een compagnon van bedrijfsnaam de spullen bij de verdachte ging ophalen, bleek dat de koffer, waarin de audiomixer had moeten zitten, leeg was.

In twee andere koffers zaten de cd-spelers. De verdachte heeft verklaard niet te weten waar hij de audiomixer is kwijtgeraakt, maar te vermoeden dat zijn huisbaas de audiomixer heeft ontvreemd. Aldus is aannemelijk geworden dat de verdachte te laat was met het terugbrengen van de door hem gehuurde apparatuur en onvoldoende toezicht heeft gehouden om te voorkomen dat de audiomixer is verdwenen.

Voor het verdwijnen van de audiomixer kan hij wellicht civielrechtelijk aansprakelijk worden gehouden, maar voornoemde omstandigheden vormen niet voldoende wettig bewijs om bewezen te verklaren dat de verdachte zich de audiomixer wederrechtelijk heeft toegeëigend. Daardoor kan de ten laste gelegde verduistering niet bewezen worden verklaard. De verdachte moet daarom worden vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^