Vrijspraak hypotheekadviseur van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte in het kader van een hypotheekaanvraag

Rechtbank Noord-Nederland 24 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:682

Vrijspraak hypotheekadviseur van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte in het kader van een hypotheekaanvraag. De rechtbank is er niet van overtuigd dat verdachte op de momenten dat hij de hypotheekaanvraagformulieren invulde en die formulieren, de arbeidsovereenkomst, de loonspecificatie/salarisstrook en de werkgeversverklaringen indiende, op de hoogte was van de onjuistheid van de daarin vermelde gegevens betreffende de arbeidsverhouding tussen de hypotheekaanvrager en een bouwbedrijf, het vaste (jaar)inkomen van de hypotheekaanvrager en de gezinssituatie van de hypotheekaanvrager. De rechtbank is er ook niet van overtuigd dat verdachte op die momenten wist dat de hypotheekaanvrager een zelfstandig (vastgoed)ondernemer was.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^